16. Resultaat voor mutatie egalisatierekening

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Totaal

-10

-38

Het resultaat voor mutatie egalisatierekening betreft het verschil tussen de verleende subsidie Beheer, Onderhoud en Vervangingen en de werkelijke kosten waarvoor subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten laste onderscheidenlijk ten gunste van de egalisatierekening gebracht. De resultaatsontwikkelingen die zich in 2020 hebben voorgedaan zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Bedragen in miljoenen euro's

2020

  

Meer/minderwerk

12

Afschrijvingsresultaat

-8

Resultaat claims

-16

Kosten inzake programma's (o.a. Samenspel, inhuur)

-7

Aanbestedingsresultaat

12

Overig

-3

Resultaat

-10

Mijn Verslag (0)