Veiligheid

Veilig reizen op het spoor, veilig leven rond het spoor en veilig werken aan het spoor zijn topprioriteiten waar wij elke dag veel energie in steken. Wij streven ernaar onze veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. In 2020 zijn opnieuw stappen gezet om de veiligheid te verbeteren en risico’s in te perken. Er waren echter ook ontwikkelingen die aantoonden dat we op het gebied van veiligheidsbeheersing verdere stappen moeten zetten. Door de coronacrisis werd in 2020 de dienstregeling uitgedund en waren er veel minder reizigers. Dit heeft invloed op de meeste indicatoren voor veiligheid, waardoor een 'eerlijke vergelijking' met voorgaande jaren niet goed mogelijk is.

Mijn Verslag (0)