17. Mutatie egalisatierekening

Bedragen in miljoenen euro’s

2020

2019

   

Totaal

10

38

De mutatie egalisatierekening betreft de onttrekking onderscheidenlijk toevoeging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening aan de egalisatierekening als onderdeel van de overlopende passiva.

Mijn Verslag (0)