Spoorprestaties

2020 was een uitzonderlijk jaar, ook op het spoor. De scores op onze prestatie-indicatoren tonen nog betere cijfers dan in 2019, het beste prestatiejaar ooit gemeten. Echter, deze cijfers werden erg beïnvloed door de coronacrisis, zeker voor het reizigersdeel. Veel minder reizigers dan we zouden willen profiteerden van de goede prestaties. Veel mensen werkten thuis en de overheid adviseerde om reizen met het openbaar vervoer zoveel mogelijk te beperken. ProRail is trots op het feit dat we in 2020 ondanks de soms moeilijke operationele omstandigheden de prestaties op hoog niveau hebben weten te houden.

Juist door die kleinere reizigersaantallen verbeterden de prestatiecijfers. Halteringen van treinen liepen minder vaak uit, zeker in de spits. Ook de traditionele herfstdip werd hiermee grotendeels voorkomen. Bovendien werden verhoudingsgewijs meer korte, punctuele reizen gemaakt. Dat zien we allemaal terug in een hogere trein- en reizigerspunctualiteit.

Doordat een groot deel van het jaar de treindienst werd uitgedund, ontstond ook meer bijstuurruimte bij incidenten. Dat zien we terug in het aantal Impactvolle storingen op de infra (Klanthinder). Ook de indicator Geleverde treinpaden scoorde dit jaar opnieuw erg hoog.

De coronacrisis had minder impact op het goederenverkeer, maar ook de KPI Transitotijd deed het desalniettemin weer beter dan in 2019.

Mijn Verslag (0)