Verbinden, verbeteren, verduurzamen

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020

Terugblik op het jaar

"Het is een paradoxale gewaarwording om te rapporteren over een voor ProRail over het algemeen goed verlopen 2020, terwijl het coronavirus de wereld nu in zijn greep houdt", schrijft CEO John Voppen in het voorwoord.

Voorwoord 2020

Veiligheid

Veilig reizen op het spoor, veilig leven rond het spoor en veilig werken aan het spoor zijn topprioriteiten waar wij elke dag veel energie in steken.

Meer op prestaties.prorail.nl

Hoe wij waarde op het spoor creëren

Ons waardecreatie model

Actuele prestaties

Op ons prestatiedashboard tonen we de voortgang van onze prestaties op gebied van reizigersvervoer, goederenvervoer, hinder, veiligheid en duurzaamheid. We geven de meest actuele dagcijfers, de prestaties van dit jaar tot nu toe en het jaarcijfer van vorig jaar.

Meer op prestaties.prorail.nl

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020

Onze missie en strategie

Organisatie en activiteiten

Hoe wij  verduurzamen

Door mogelijk te maken dat meer mensen voor de trein kiezen en het spoor duurzaam te houden, levert ProRail een grote bijdrage aan een duurzame samenleving.

Duurzaam spoor

Video's

Kijk op ons YouTube-kanaal voor video's over onze activiteiten en werkzaamheden

ProRail YouTube

Kerncijfers

Bekijk de details

Lege stations in Nederland, zo maakten we ons samen sterk tegen corona

Onze medewerkers

Onze medewerkers

Bericht van de raad van commissarissen

Lees bericht

Meerjarenoverzicht

Meerjarenoverzicht