15. Financiële baten en lasten

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Rentelasten en soortgelijke kosten

-8

-8

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

1

-

 

-7

-8

Mijn Verslag (0)