Kasstroomoverzicht 2020

Bedragen in miljoenen euro’s

 

2020

 

2019

 
     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.034

 

940

 

Ontvangsten van vervoerders

332

 

368

 

Ontvangsten van derden

119

 

115

 

Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

1.486

 

1.424

     

Betalingen aan leveranciers

-1.109

 

-1.032

 

Betalingen aan werknemers

-298

 

-273

 

Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

-1.407

 

-1.304

Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting

 

-70

 

-129

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

9

 

-10

     

Ontvangen interest

 

-

 

-

Betaalde interest

 

-7

 

-7

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

2

 

-17

     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.026

 

988

 

Ontvangsten van derden

255

 

286

 

Betalingen aan leveranciers

-1.150

 

-1.157

 

Betalingen aan werknemers

-106

 

-101

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

25

 

16

     

Aflossing leningen

-75

 

-

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-75

 

-

     

Totale kasstroom

 

-48

 

-1

     

Liquide middelen einde boekjaar

 

371

 

420

Liquide middelen begin boekjaar

 

420

 

421

     

Mutatie liquide middelen

 

-48

 

-1

Mijn Verslag (0)