1. Immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Ontwikkelingskosten

Totaal

   

Stand per 31 december 2019

  

Aanschafwaarde

343

343

Cumulatieve afschrijvingen

-126

-126

Boekwaarde

217

217

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

23

23

Desinvesteringen

-1

-1

Afschrijvingen

-22

-22

Overige mutaties

9

9

Saldo

9

9

   

Stand per 31 december 2020

  

Aanschafwaarde

374

374

Cumulatieve afschrijvingen

-148

-148

Boekwaarde

226

226

In de ontwikkelingskosten zijn onder andere kosten geactiveerd inzake ERTMS (EUR 81 miljoen), Spoorweb, het informatie-, communicatie- en samenwerkingsplatform van ProRail (EUR 17 miljoen), TVP (Trein Vrije Periode) planningssysteem (EUR 13 miljoen) en het ERP pakket SAP 4 Hana (S4H) (EUR 12 miljoen) en Informatiesysteem Naiade (bron voor functionele configuratiegegevens van ProRail) (EUR 11 miljoen).

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

Mijn Verslag (1)