Internationaal vergelijken

Elke drie jaar vergelijken we onze prestaties met een selectie van vergelijkbare spoorinfrabeheerders in het buitenland. Dit is een verplichting vanuit de beheerconcessie. Begin 2020 zijn de resultaten van onze internationale benchmark met data over de periode 2015 tot en met 2018 aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarnaast nemen we ook deel aan de benchmark die jaarlijks wordt uitgevoerd door het Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME). In 2020 is het derde benchmarkrapport van PRIME gepubliceerd met data over de periode 2012-2018 van twintig Europese spoorinfrabeheerders. De conclusies uit de rapporten zijn vergelijkbaar: ProRail levert goede prestaties vergeleken met andere spoorinfrabeheerders op de gebieden van veiligheid, groei, punctualiteit, kosten per treinkilometer en benutting van ons spoornetwerk. We blijven ons inzetten om onze prestatie op deze punten verder te verbeteren. Aandacht voor veiligheid rondom spoorwegovergangen blijft hierbij topprioriteit. Uit de rapporten blijkt dat de prestaties op het gebied van goederenvervoer een aandachtspunt blijven. In 2021 zal de volgende PRIME-rapportage plaatsvinden met data over de periode 2012–2019.

Mijn Verslag (1)